Prva stran Pišite nam 
 
 

 

Občina Medvode

 
 OBČINA MEDVODE - Obvestila

 

  ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN RAZVOJ

     - odvoz kosovnega materiala
     - cesta Rakovnik - Rakovnik 70

» ODVOZ KOSOVNEGA MATERIALA
 
 
  Odvoz kosovnega materiala
 
» CESTA RAKOVNIK - RAKOVNIK 70
 
  Cesta Rakovnik - Rakovnik 70
  Cesta Jeprca - Stanežiče - Brod
  Kanalizacija Vikrče - Verje

 Priprava prostorskih aktov občine
 Prostorske konference
 Javna obravnava - dolgoročni plan

  Analize pitne vode

     - vaški vodovodni sistemi (VVS) - posamezna in letna poročila
     - javni vodovodni sistemi (VS) - posamezna in letna poročila

 

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih sistemov (VS), uporabnike pitne vode iz naslednjih VVS in VS obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja ljudi v veljavi stalen ukrep prekuhavanja pitne vode in je zato potrebno do nadaljnega vodo za uporabo v prehrambne namene obvezno prekuhavati:  

VVS Žlebe – Jetrbenk
VVS Žlebe – Seničica
VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni sistem
VS Golo Brdo – Polana  

Poročila o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o preskusih posameznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletnih straneh Občine Medvode (http://www.medvode.si/obvestila.htm). Navodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

» Analize PITNE vode v VAŠKIH vodovodnih sistemih
 
  VVS Belo - Ojstrica
Datum poročil:  
    arhiv analiz do leta 2009
  VVS Drnovec
Datum poročil:  
    arhiv analiz do leta 2009   
  VVS Golo Brdo - hrib
  VVS Golo Brdo - Polana
  VVS Mamovec - Tehovec
  VVS Preska
  VVS Sora
Datum poročil:  
    arhiv analiz do leta 2009  
  VVS Steška planina
Datum poročil:  
    arhiv analiz do leta 2009  
   
  VVS Trnovec - Govejek
  VVS Vaše
Datum poročil:  
    arhiv analiz do leta 2011   
  VVS Žlebe - Jeterbenk
Datum poročil:    
    24.11.2017  
    19.09.2017  
    12.09.2017  
    24.07.2017  
    04.07.2017  
    30.03.2017  
    15.11.2016  
    26.10.2016  
    17.10.2016  
    19.08.2016  
    16.08.2016  
    25.07.2016  
    23.03.2016  
    17.12.2015  
    06.11.2015  
    28.08.2015  
    10.07.2015  
    01.04.2015  
    10.02.2015   
    09.02.2015  
    03.11.2014  
    09.10.2014  
    14.08.2014  
    11.06.2014  
    01.04.2014  
    28.02.2014  
    15.01.2014  
    18.11.2013  
    15.11.2013  
    25.09.2013  
    29.08.2013  
    07.08.2013  
    arhiv analiz do leta 2013       
  VVS Žlebe - Seničica
  VVS Žlebe - Studenčice
  Vodnjak ob Barletovi cesti
Datum poročil:
  16.10.2012
 
  Letna poročila

» Analize PITNE vode v javnih vodovodnih sistemih
 
  VS Medvode
  VS Ojstrica - Belo
  VS Osolnik
  VS Topol - Katarina
  VS Studenčice - vrtina zgoraj
Datum poročil:  
    4.12.2017
    25.9.2017
    12.9.2017
    14.8.2017
    24.07.2017
    16.05.2017
    28.11.2016
    23.09.2016
    17.06.2016
    11.06.2016
    10.06.2016
    24.03.2016
    26.10.2015
    28.08.2015
    24.08.2015
    27.03.2015
    09.10.2014
    08.08.2014
    09.06.2014
    02.06.2014
    27.02.2014
    06.12.2011
   
  VS Golo Brdo - Polana
Datum poročil:   4.12.2017
  1.12.2017
  18.9.2017
  16.05.2017
 
  VS Žlebe - Studenčice - vrtina spodaj
 
  Letna poročila

» Analize vode v gasilskih cisternah
 
  PGD Preska-Medvode (LJ N5-47Z)
Datum poročil:  
    24.07.2017
    23.05.2016
    11.08.2015
  PGD Smlednik (LJ GH-246)
Datum poročil:  
    24.07.2017
    11.08.2015   
   
  PGD Sora (LJ 74-ONU)
Datum poročil:  
    24.07.2017
    23.05.2016
    11.08.2015   
  PGD Sp. Pirniče-Vikrče-Zavrh (LJ E3-269)
Datum poročil:  
    24.07.2017
    11.08.2015   

  ODDELEK ZA SPLOŠNE, PREMOŽENJSKE PRAVNE IN DRUŽBENE ZADEVE

     - enkratna denarna pomoč za novorojence
     - izračun višine plačila za program vrtca
     - cene vrtca Medvode in rezervacija
     - seznam vrtcev v RS in prostih mest
     - obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov
     - subvencionirana najemnina
     - mladinska dejavnost
     - varovanje na daljavo
     - pomoč na domu
     - enkratne denarne pomoči
     - preventiva pred zlorabo drog
     - Kulturni dom Medvode
     - Pomoč na daljavo oziroma storitev SOS DOMA
     - Potujoča knjižnica
     - Premik za starejše občane
 

 
 
  Enkratna denarna pomoč za novorojence
  Izračun višine plačila za program vrtca
  Cene vrtca Medvode in rezervacija
  Seznam vrtcev v RS in prostih mest
  Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov
  Subvencionirana najemnina
  Mladinska dejavnost
  V Občini Medvode na področju mladinske dejavnosti v javnem interesu deluje Društvo Mladinski kulturni center Medvode, ki je v postopku prestrukturiranja v javni zavod.

  Spletne strani mladinskega kulturnega centra


  Pomoč na domu
  Enkratne denarne pomoči
  Gre za enkratne denarne pomoči, za pomoči pri letovanju oz. zimovanju osnovnošolcev, za šolsko prehrano in ozimnico oz. kurjavo. Spodnji obrazec vložite v enoti Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Medvoška 4, Medvode:
Obrazci se nahajajo pod e-občina (vloge in obrazci)

  Preventiva pred zlorabo drog
  Kulturni dom Medvode
  Pomoč na daljavo oziroma storitev SOS DOMA
 


OPIS STORITVE

Pomoč na daljavo oziroma storitev SOS DOMA je strokovno vodena in organizirana storitev, namenjena preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav upravičencev. Storitev obsega 24-urno varovanje s pomočjo telekomunikacijske opreme in upravičencem, ob klicu preko osebnega telefonskega alarma, zagotavlja takojšnje organiziranje ustrezne pomoči. Storitev deluje tako, da se v primeru pritiska na SOS gumb sproži klic v klicni center. Operater, ki je posebej za to usposobljen, diagnosticira naravo klica in koordinira nadaljnji postopek reševanja s pristojnimi službami (medicinska pomoč, policija, gasilska služba ...) ter po vnaprej določenih željah uporabnika obvesti svojce ali druge osebe.

Storitev pomoč na daljavo je namenjena podpori in varnemu življenju v domačem okolju. Pomoč na daljavo ima hkrati tudi informacijsko koordinacijsko funkcijo in se izvaja 24 ur. Uporabnikom omogoča samostojno in bolj varno življenje v domačem okolju, kljub starostnim, zdravstvenim ali drugim omejitvam.  

Storitev omogoča samostojno in varno življenje posameznika v bivalnem okolju.  

Upravičenci do storitve so:

-  osebe stare nad 65 let

-  osebe s statusom invalida

-  akutno bolne osebe

-  kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja

-  kronično bolni otroci, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva 

Varovanje na daljavo je strokovno voden proces v katerem sodelujejo : vodja in/ali koordinator storitve, izvajalci storitve, upravičenec, družinski člani in druge osebe njegove socialne. Postopek se prične na predlog upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.  

Osnovno storitev smo dopolnili s storitvijo, s katero omogočamo uporabnikom 24-urno zdravniško pomoč na daljavo. V klicnem centru bodo poiskali primernega zdravnika, kateremu bo uporabnik opisal njegovo težavo oziroma simptome bolezni. Uporabnik bo dobil pomoč v obliki okvirne diagnoze in napotkov za nadaljnje ukrepanje. Pogosto je namreč dovolj, da oseba s težavo sliši strokovni zdravniški nasvet in se tako izogne nepotrebnemu obisku zdravnika in dolgim čakalnim vrstam.  

Cenik

SOS DOMA
SOS DOMA + ZDRAVNIK VEDNO Z VAMI
ZDRAVNIK VEDNO Z VAMI
*SOS MOBILNI s klicnim centrom
*SOS MOBILNI brez klicnega centra
V SOS MOBILNI je že vključena storitev ZDRAVNIK VEDNO PRI ROKI

19,17€
26,00€
7,00€
30,00€
20,00€


*Storitev trenutno še ni na voljo.


Prva zdravstvena asistenca storitveno podjetje, d.o.o.
Savska cesta 3,
1000 Ljubljana  
+ 386 (0)1 280 30 90 7 
+ 386 (0)1 280 30 91

  Brošura
  Potujoča knjižnica
  Premik za starejše občane

  Razno

     - DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka
     - Obrazložitev izračuna višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
     - Zapisnik 14. redne seje komisije za vračanje JTO


 
 

                 Osveženo: 26. feb.. 2018